Szczegóły szkolenia

„Akademia kosztów podatkowych” w świetle zmian w ustawach o CIT i PIT od 2017 r.

Zapraszamy serdecznie pracowników działów księgowości oraz wszystkich zainteresowanych na szkolenie poświęcone tematyce kosztów uzyskania przychodów, podczas którego na praktycznych przykładach zostanie pokazana specyfika radzenia sobie z tą trudną i złożoną tematyką. Kiedy dany wydatek może być kosztem, jak należy go udokumentować, czy jest kosztem bezpośrednim czy pośrednim, kiedy trzeba skorygować koszty, jak wygląda praktyczne stosowanie przepisów o różnicach kursowych, co z kosztami pracowniczymi i czy w końcu rozstrzygnięto kwestie reklamy i reprezentacji w kosztach podatkowych? Wszystkie zagadnienia związane z rozliczaniem kosztów uzyskania przychodów zostaną omówione w kontekście zmian w ustawach o CIT/PIT/VAT obowiązujących od 2017 r.

I. Koszty uzyskania przychodów w podatku CIT/PIT: rodzaje kosztów i praktyczne zagadnienia związane z korektą kosztów podatkowych:
 • związek pomiędzy przychodem a wydatkiem niezbędny dla ujęcia kosztu w rachunku podatkowym,
 • transakcja przekraczająca 15000 zł a koszty podatkowe w 2017 r.
 • dokumentowanie wydatków i szczególna rola tzw. „podkładek księgowych”
 • koszty bezpośrednie i koszty pośrednie
 • koszty pośrednie dotyczące okresu dłuższego niż rok,
 • zmiany w uregulowaniach dotyczących korekty kosztów uzyskania przychodów od 2016 r.
 • odszkodowania i kary umowne w kosztach uzyskania przychodów - praktyczne przykłady i najnowsze orzecznictwo.
 • „podatek u źródła” w kontekście zagadnień związanych z zakupem usług od podmiotów zagranicznych
 • Dokumentowanie nabycia tzw. „usług niematerialnych”
 • wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
II. Różnice kursowe w kosztach uzyskania przychodów (metoda podatkowa):
 • katalog przypadków, kiedy powstają podatkowe różnice kursowe,
 • „kurs faktycznie zastosowany”,
 • koszt poniesiony przy rozliczaniu różnic kursowych,
 • przeliczanie kwot w walutach obcych do podatku dochodowego i VAT
III. Koszty pracownicze w podatku CIT/PIT:
 • wynagrodzenia pracowników i współpracowników,
 • nagrody roczne, kwartalne, miesięczne, okolicznościowe,
 • świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (samochody, telefony, wydatki na zakwaterowanie, ubezpieczenie OC dla członków zarządu, kształcenie i podnoszenie kwalifikacji),
 • diety i inne należności za czas podróży służbowej,
 • wydatki związane z dojazdem do pracy i miejsca wykonywania pracy,
 • działalność socjalna pracodawcy
 • „rewolucja bezprzychodowa” wynikająca z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. i jej wpływ na koszty pracownicze w 2017 r.
IV. Reklama i reprezentacja a koszty uzyskania przychodów (z uwzględnieniem najnowszych poglądów Ministra Finansów z 2015, 2016, 2017 r.):
 • jak rozróżnić reklamę od reprezentacji?,
 • korzystne stanowisko MF w sprawie posiłków z kontrahentami – jak zastosować je w praktyce?,
 • upominki dla kontrahentów,
 • wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń produktowych,
 • organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekreacyjnych dla kontrahentów,
 • udział w targach i konferencjach itp. – zasady rozliczeń podatkowych.
 • sponsoring w działalności przedsiębiorstwa,
 • sponsoring zawodów sportowych,
 • rola dowodów wykonania usług niematerialnych (np. promocyjnych, doradczych) w celu zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych,
 • konkursy z nagrodami,
 • istota regulaminu sprzedaży premiowej – jak go napisać?,
 • nieodpłatne świadczenia na rzecz kontrahentów a ryzyko reprezentacji
 • reklama i reprezentacja a podatek VAT

Prowadzący: Lech Janicki: prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 8 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Górnośląska 7B , sala wykładowa SKwP.
Termin:
Cena szkolenia: 470 zł.
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, lunch.

Cena
470.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz, a następnie przesłać faksem.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE