Szczegóły szkolenia

Faktura VAT w 2017 r. – nowe regulacje prawne

I. Faktura VAT po zmianach od 1 stycznia 2017 r.
1) Kiedy podatnicy muszą a kiedy mogą odmówić wystawienia faktury?
2) Prawidłowa treść faktury.
3) Faktura zaliczkowa.
4) Faktura VAT a refaktura.
5) Faktura a paragon.
6) Faktura w walucie obcej. Zasady ustalania właściwego kursu waluty.
7) Terminy wystawiania faktur.
8) Przechowywanie faktur.
9) Wadliwe, w tym nieterminowe wystawianie faktur. Konsekwencje.

II. Faktura VAT w formie elektronicznej.
1) Regulacja prawna dotycząca e-fakturowania.
2) Akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej. Czy taki dokument jest potrzebny? Jaka forma?
3) PDF, Scan / zdjęcie podpisanej faktury.
4) Autentyczność i integralność treści faktury. Kontrole biznesowe, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Co to w praktyce oznacza?

III. Faktura korygująca.
1) Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
2) Prawidłowa treść faktury korygującej.
3) Zbiorcza faktura korygująca.
4) Prawidłowy kurs faktury korygującej.
5) Ujęcie w deklaracji VAT-7 faktury korygującej in minus i in plus, w tym faktury z zagranicy. Ważne zmiany przepisów od 1.01.2017 r.
6) Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej. Nowe interpretacje i orzeczenia.
7) Obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego bez potwierdzenia otrzymania faktury korygującej.

IV. Faktura jako dokument uprawniający do odliczenia podatku naliczonego.
1) Faktura otrzymana przed dostawą towarów albo przed wykonaniem usługi a odliczenie VAT.
2) Otrzymanie faktury VAT z opóźnieniem (kilka miesięcy po transakcji) a prawo do odliczenia VAT.
3) Błędna stawka na fakturze. Czy można odliczyć VAT?
4) Inne błędy na fakturach. Kiedy prawo do odliczenia przysługuje, a kiedy nie przysługuje.

V. Noty korygujące i duplikaty faktur.
1) Które dane można zmieniać notą korygującą, a które nie podlegają zmianie notą korygującą?
2) Jedna nota korygującą na wszystkie dane nabywcy. Czy to prawnie dopuszczalne?
3) Akceptacja noty korygującej.
4) Wystawianie duplikatów faktur VAT.
5) Odliczanie VAT z duplikatu. Wstecz czy na bieżąco?

VI. Faktura a jednolity plik kontrolny.

Prowadzący: Hubert Grzyb – prawnik, doradca podatkowy  specjalista z zakresu podatku od towarów i usług.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Górnośląska 7B , siedziba SKwP.
Termin: 03 lipca 2017 r.
Cena szkolenia: 470 zł.  
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch.

Cena
470.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz, a następnie przesłać faksem.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE