II KONGRES POLSKIEJ RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość – wizja przyszłości

Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Joanna Dadacz (dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów, przewodnicząca Komitetu Standardów Rachunkowości przy ministrze finansów), Gail McEvoy (członek zarządu Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC), Gary Kabureck (członek Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości IASB), Jarett Decker (szef Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego – CFRR), Paul Thomson (dyrektor Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów dla MŚP – EFAA), Martin Manuzi (dyrektor na Europę z Instytutu Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii), Krzysztof Burnos (prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów).

Podczas dwóch dni obrad odbyły się cztery sesje:

I – „Biznes w przyszłości” – wystąpienie prof. Aldony Kameli-Sowińskiej – przewodniczącej Komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP;

II – „Rachunkowość – profesja, prawo, nauka” – moderatorem była dr Teresa Cebrowska, uczestniczyli: Joanna Dadacz, dr Zdzisław Fedak, dr hab. Stanisław Hońko, dr hab. Radosław Ignatowski, prof. Ewa Walińska;

III – „Rachunkowość w przyszłości” – moderator: prof. Zbigniew Luty, uczestniczyli: dr Marcin Liberadzki, Krzysztof Łuczak, Grzegorz Szczuciński, dr Grzegorz Warzocha, Jadwiga Wojtas,
 
IV – „Rachunkowość i zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce” – moderatorami byli: dr hab. Marcin Jamroży i dr Katarzyna Zasiewska, uczestniczyli: Grzegorz Jurczak, Zbigniew Libera, Agnieszka Osińska, Adrian Raubo, Elżbieta Żuraw.

Wieczorem – 5 czerwca 2017 r. – w Teatrze Polskim odbyła się Gala Jubileuszowa, podczas której wręczono odznaki honorowe złote z diamentem „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” oraz statuetki  okolicznościowe. Następnie odbył się koncert „Operetka na poważnie, opera na wesoło”, w którym wzięli udział soliści Teatru Wielkiego i Opery Narodowej oraz Teatru Muzycznego w Łodzi. Towarzyszyła im Orkiestra ROMANTICA.
 
W mediach o kongresie
 
Obszerna relacja wkrótce.

Polecamy