Szczegóły szkolenia

Jednolity plik kontrolny – aspekty prawne oraz podatkowe

1. Istota jednolitego pliku kontrolnego.
2. Podstawowe zasady postępowania dowodowego.
3. Zasada prawdy obiektywnej.
4. Zasada swobodnej oceny dowodów.
5. Księgi podatkowe jako dowód.  Księgi nierzetelne a księgi wadliwe.  
6. Dowód z dokumentu jako dowód.
7. Pozostałe dowody.
8. Jednolity plik kontrolny jako dowód.
9. Zakres podmiotowy zastosowania jednolitego pliku kontrolnego.
10. Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu systemów komputerowych.
11. Kto i kiedy będzie zobowiązany do wdrożenia jednolitego pliku kontrolnego ? – mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, średni przedsiębiorcy, pozostałe podmioty.
12. Kto może zwrócić się z żądaniem o jednolity plik kontrolny ? – czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie kontrolne, postępowanie podatkowe, kontrola krzyżowa.
13. Struktura logiczna jednolitego pliku kontrolnego.
14. Księgi rachunkowe.
15. Magazyn.
16. Rachunek bankowy.
17. Ewidencja sprzedaży i zakupu.
18. Ewidencja faktur.
19. Księga przychodów i rozchodów.
20. Ewidencja przychodów.
21. Zasady i terminy przesyłania oraz przekazywania jednolitego pliku kontrolnego.
22. Korekta jednolitego pliku kontrolnego.
23. Sankcje za nie przedłożenie jednolitego pliku kontrolnego.
24. Duża i mała klauzula obejścia prawa a jednolity plik kontrolny.
25. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (MF)

Prowadzący: Marcin Górski – adwokat, doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatków. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych. Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych. Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Doświadczony wykładowca. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo - administracyjnych.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Górnośląska 7B , siedziba SKwP.
Termin: 10 kwietnia 2017 r.
Cena szkolenia: 520 zł.
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch.

Cena
520.00 zł
Tematyka
Prawo
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz, a następnie przesłać faksem.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE