Kontakt

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny
Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych
ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa


tel.:
  22-629-00-66, 22-629-62-85
fax: 22-521-32-95
Strona www: instytut.skwp.pl
e-mail:
instytut@skwp.pl

Fakturowanie
Magdalena Kwiatkowska
tel.: 22 521-32-72
email:  magdalena.kwiatkowska@skwp.pl

Dział Szkoleń i Wydawnictw
email: szkolenia@skwp.pl
nr faxu: 22 521-32-95

Dyrektor Centrum Edukacji
Kierownik Działu Szkoleń
Anna Zajkowska

tel. 22 745-04-35
email: anna.zajkowska@skwp.pl

Elżbieta Wilk
tel.: 22 521-32-94
email: elzbieta.wilk@skwp.pl

Henryk Rajewski
tel.: 22 521-32-93
email: henryk.rajewski@skwp.pl

Dział Certyfikacji
Paweł Krzywina
tel.: 22 521-32-66
email:mailto:pawel.krzywina@skwp.pl

Księgarnia
fax: 22 521-32-85
e-mail: wydawnictwa@skwp.pl

Tadeusz Świercz
tel. 22 521-32-82
e-mail: tadeusz.swiercz@skwp.pl

Teresa Lepieszka
tel. 22 521-32-81

e-mail: teresa.lepieszka@skwp.pl 

Dział obsługi klienta
Kierownik Działu obsługi klienta
Tomasz Filip

tel. 22 626-06-05
e-mail: tomasz.filip@skwp.pl

 

PKO BP S.A. XV O/Centrum W-wa
65 1020 1156 0000 7902 0007 5523
 

,

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE