Szczegóły szkolenia

Największa od lat nowelizacja ustaw o CIT i PIT od 2018 r. oraz Jednolity Plik Kontrolny „2018”

Druga połowa 2017 r. i rok 2018 przynoszą największą nowelizację przepisów ustaw o CIT i PIT od wielu lat, która dotyczy bardzo szerokiej grupy podatników. Z jednej strony Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić budzące spore kontrowersje ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne, prawne, doradcze i licencje (co w przypadku wielu podatników uniemożliwiłoby im rozliczenie w kosztach podatkowych większej części ponoszonych wydatków), z drugiej zaś strony już w drugiej połowie 2017 r. wprowadzono korzystne zmiany dotyczące m.in. nowej jednorazowej amortyzacji i raz na zawsze „skończono” temat podatku u źródła od biletów lotniczych. Podatników czeka ponadto podwyższenie limitów amortyzacji (3500 zł na 10.000 zł), dwukrotne zwiększenie kosztów autorskich, podwyższenie limitów różnych zwolnień w PIT, zwiększenie atrakcyjności ulgi badawczo-rozwojowej (BR) oraz wprowadzenie zupełnie nowej instytucji – zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem. Właściciele galerii handlowych i biurowców zapłacą wyższy podatek i zmienią się zasady niedostatecznej kapitalizacji. To tylko niektóre ze zmian, które wejdą w życie w 2018 roku.
Drugą część szkolenia poświęcimy krótkiemu podsumowaniu zmian, jakie weszły w życie w 2017 roku, zwracając szczególną uwagę na budzące kontrowersje zagadnienia wyłączania z kosztów transakcji gotówkowych, zmiany w podatku u źródła i tematykę Jednolitego Pliku Kontrolnego, o którym wiemy już znacznie więcej niż w 2016 roku, a który w 2018 r. będzie obowiązkowy dla wszystkich kategorii podatników.

Zmiany w CIT i PIT wprowadzone w drugiej połowie 2017 r i planowane zmiany na 2018 r.

 1. Kontrowersyjne zmiany dotyczące ograniczenia rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na usługi niematerialne, doradcze, prawne, audytorskie, licencje oraz wydatki na reklamę i promocję.
 2. Nowa „jednorazowa amortyzacja do 100.000 zł” związana z nabyciem nowych środków trwałych.
 3. „3500 zł odchodzi do lamusa” czyli wszystko o podwyższeniu limitu kwotowego związanego z amortyzacją środków trwałych i WNiP do kwoty 10.000 zł.
 4. „Koniec z podatkiem u źródła od biletów lotniczych” i inne „świeże” zagadnienia związane z usługami nabywanymi od podmiotów zagranicznych na gruncie CIT i PIT.
 5. Minimalny podatek dochodowy dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne (galerie handlowe, budynki biurowe).
 6. Nowe ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania zewnętrznego – czyli „niedostateczna kapitalizacja po nowemu”.
 7. Nowa definicja daty poniesienia kosztów pośrednich w ustawach podatkowych.
 8. Zmiany w przepisach o źródłach dochodów – „zyski kapitałowe”.
 9. Ulga badawczo rozwojowa (BR) jeszcze korzystniejsza od 2018 r. – dwukrotne zwiększenie odliczeń (100%).
 10. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej na gruncie ustaw o CIT, PIT, VAT oraz Ordynacji podatkowej – omówienie nowej instytucji.
 11. Nowa kwota wolna od podatku w PIT.
 12. Wyższe koszty uzyskania przychodów dla twórców (85.528 zł) od 2018 r.
 13. Podwyższenie limitów zwolnień w PIT dla szeregu świadczeń (zapomogi, żłobki, wypoczynek dzieci itp.)
 14. Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w zakresie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.
 15. Nowelizacja przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC).
 16. Wdrożenie nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) od 2018 r. – praktyczne uwagi.

Podsumowanie zmian w CIT, PIT i Ordynacji podatkowej wprowadzonych w 2017 r. –  stosowanie nowych uregulowań w pierwszych 10 miesiącach 2017 r.

 1. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów płatności powyżej 15 tys. zł w sytuacji, gdy nie zostały one dokonane za pomocą rachunku bankowego – ostateczne wyjaśnienie spornych kwestii i rozbieżnych poglądów.
 2. Wprowadzenie tzw. klauzuli beneficial owner w podatku u źródła (ważne dla podmiotów powiązanych ze spółkami zagranicznymi),
 3. Zmiany w Ordynacji podatkowej obowiązujące od 2017 r. (m.in. interpretacje podatkowe „po nowemu” wydawane przez Dyrektora KIS, kontrola celno-skarbowa),
 4. Praktyczne podsumowanie funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego i planowane zmiany w obowiązkach sprawozdawczych podatników oraz plany w zakresie pozostałych struktur JPK
 5. Stosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako argumentu uzasadniającego odmowę wydania interpretacji podatkowych – czyli „z jakimi tematami lepiej nie występować o wydanie interpretacji w 2017 i 2018 r.?"

Prowadzący: Lech Janicki – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 9 lat zajmuje się problematyka podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej, ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portalach branżowych, doświadczony wykładowca współpracujący z czołowymi podmiotami szkoleniowymi w Polsce.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Górnośląska 7B , sala wykładowa SKwP.
Terminy:18 stycznia2018 r. ; 26 lutego 2018 r.
Cena szkolenia: 470 zł.
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, lunch.

Cena
470.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.

Polecamy

 • sfiia
 • Panda cukierki
 • randstad
 • PTE