Szczegóły szkolenia

Podatek od towarów i usług (VAT) – kurs dla początkujących

PROGRAM:
I. Zagadnienia wprowadzające.
1) Źródła prawa (krajowe oraz międzynarodowe).
2) Zasady ogólne podatku VAT.

II. Zakres podmiotowy podatku od towarów i usług.
1) Definicja podatnika.
2) Definicja działalności gospodarczej.
3) Podmioty niebędące podatnikami VAT.
4) Przedstawiciel podatkowy.

III. Zakres przedmiotowy podatku od towarów i usług.
1) Czynności podlegające opodatkowaniu VAT.
2) Odpłatna dostawa towarów.
3) Odpłatne świadczenie usług.
4) Pozostałe czynności podlegające opodatkowaniu (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, eksport towarów, import towarów).
5) Czynności wyłączone spod zakresu podatku od towarów i usług.

IV. Miejsce opodatkowania.
1) Zasady ustalania miejsca dostawy towarów.
2) Zasady ustalania miejsca świadczenia usług.
3) Miejsce opodatkowania transakcji międzynarodowych.
4) Miejsce opodatkowania sprzedaży wysyłkowej.

V. Zasady powstawania obowiązku podatkowego.
1) Uwagi wprowadzające.
2) Zasada ogólna.
3) Zasada kasowa.
4) Obowiązek w dacie wystawienia faktury.
5) Zaliczki i przedpłaty a obowiązek podatkowy.
6) Refakturowanie.

VI. Podstawa opodatkowania.
1) Definicja oraz znaczenie.
2) Elementy podstawy opodatkowania.
3) Obniżanie i podwyższanie podstawy opodatkowania.
4) Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej jako istotny element przy obniżaniu podstawy opodatkowania.

VII. Stawki podatku.
1) Stawka podstawowa.
2) Stawki obniżone.
3) Stawka 0%.
4) Zasady stosowania stawki 0 %.
5) Stawka 0% a zwolnienie z VAT.
6) Stawki ryczałtowe.
7) Przepisy przejściowe przy zmianie stawek VAT.

VIII. Zwolnienia z VAT.
1) Uwagi ogólne.
2) Zwolnienia przedmiotowe.
3) Zwolnienia podmiotowo – przedmiotowe.
4) Zwolnienie podmiotowe.

IX. Transakcje międzynarodowe.
1) Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
3) Eksport towarów.
4) Import towarów.
5) Import i „eksport” usług.

X. Obniżanie podatku należnego o podatek naliczony.
1) Uwagi wprowadzające.
2) Źródła podatku naliczonego.
3) Moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego.
4) Realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego.
5) Terminy odliczenia podatku naliczonego.
6) Szczególne zasady przy odliczeniu VAT od transakcji w ramach odwrotnego obciążenia.
7) Odliczanie VAT poprzez proporcję.
8) Odliczanie VAT w ramach tzw. „preproporcji” – zmiana od 1 stycznia 2016 r.
9) Korekta podatku naliczonego.
10) Ograniczenia w prawie do odliczenia VAT.

XI. Odliczenie VAT w związku z wykorzystywaniem pojazdów samochodowych w działalności gospodarczej z uwzględnieniem zmian od dnia 1 lipca 2015 r.
1) Definicja pojazdów samochodowych.
2) Zasady ogólne – odliczenie VAT w 50 %.
3) Warunki odliczenia VAT w 100 %.
4) Sprzedaż pojazdu samochodowego.
5) Korekta podatku naliczonego w związku ze sprzedażą pojazdu samochodowego.

XII. Obowiązki rejestracyjne i deklaracje VAT.
1) Obowiązek rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług.
2) Podatnik VAT czynny a podatnik VAT zwolniony.
3) Rejestracja dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.
4) Weryfikowanie statusu podatnika.
5) Deklaracje VAT – zasada samoobliczenia podatku.
6) Rodzaje deklaracji VAT.
7) Terminy składania deklaracji VAT.
8) Terminy zapłaty podatku.
9) Przypadki, w których nie ma obowiązku składania deklaracji VAT.

XIII. Fakturowanie.
1) Podmioty zobowiązane do wystawienia faktury.
2) Przypadki, w których istnieje obowiązek wystawienia faktury.
3) Przypadku, w których nie ma obowiązku wystawienia faktury.
4) Elementy faktury.
5) Terminy wystawiania faktur.
6) Faktury w walucie obcej.
7) Faktury korygujące.
8) Noty korygujące.
9) Duplikaty faktur.
10) Samofakturowanie.
11) Faktury elektroniczne.
12) Przechowywanie faktur.

XIV. Szczególne procedury rozliczenia VAT.
1) Rozliczenie VAT w ramach odwrotnego obciążenia z uwzględnieniem zmian od dnia 1 lipca 2015 r.
2) Procedura VAT marża.
3) Rozliczenie VAT przez rolników ryczałtowych.
4) Zwrot VAT dla podróżnych.
5) Procedura MOSS (Mały Punkt Obsługi Kompleksowej).
6) Transakcje łańcuchowe, w tym procedura wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych.

Prowadzący: Hubert Grzyb – prawnik, doradca podatkowy specjalista z zakresu podatku od towarów i usług.

Terminy zajęć: 18-19 listopada - 02-03 grudnia 2017 r.

Cena kursu: 1420 zł.
Miejsce szkolenia:  Warszawa, ul. Górnośląska 5, sala wykładowa SKwP

Rodzaj
Kurs
Cena
1420.00 zł
Zaliczka
0.00 zł
Miejsce zajęć
Obiekt
sala wykładowa SKwP
Adres
Warszawa, ul. Górnośląska
Tematyka
Podatki
Liczba godzin
32
Data rozpoczęcia
-
Data zakończenia
-
Wykładowca
Wykładowca Instytutu
Dni tygodnia w których odbywa się kurs
soboty i niedziele w godz. 9-15:30
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE