Szczegóły szkolenia

Podatek od towarów i usług (VAT) – kurs dla zaawansowanych

PROGRAM:
I. Informacje ogólne istotne dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT.
1. Definicja podatnika VAT.
2. Czynności podlegające opodatkowaniu VAT, w szczególności dostawa towarów i świadczenie usług. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.
3. Miejsce opodatkowania – jak ustalić, czy podatek powinien być zapłacony w Polsce, czy jest należny poza Polską.

II. Zasady powstania obowiązku podatkowego.
1. Dostawa towarów i wykonanie usługi jako momenty, w których powstaje obowiązek podatkowy. Wyjaśnienie pojęcia dnia dokonania dostawy towarów i dnia wykonania usługi.
2. Świadczenia ciągłe i świadczenia rozliczane w okresach rozliczeniowych. Rozliczanie powtarzalnych w czasie usług i powtarzalnych w czasie dostaw. Zasady powstawania obowiązku podatkowego.
3. Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy mediów, najmu, dzierżawy, leasingu. Faktura a moment powstania obowiązku podatkowego.
4. Obowiązek podatkowy w dacie otrzymania zapłaty (metoda kasowa). Katalog czynności objętych metodą kasową. Prawidłowe fakturowanie.
5. Zaliczki, zadatki, przedpłaty, wpłaty na rachunek powierniczy a moment powstania obowiązku podatkowego. Czynności, w których zaliczka nie wywołuje obowiązku podatkowego.
6. Obowiązek podatkowy przy refakturowaniu. Kiedy wstecz a kiedy na bieżąco?

III. Podstawa opodatkowania.
1. Ogólne zasady ustalania podstawy opodatkowania w 2015 i 2016 r.
2. Koszty dodatkowe jako wydatki wliczane do podstawy opodatkowania.
3. Koszty transportu i podobne koszty a podstawa opodatkowania. Kiedy wliczamy a kiedy nie wliczamy do podstawy opodatkowania?
4. Obniżanie i podwyższanie podstawy opodatkowania i podatku należnego w związku z wystawionymi fakturami korygującymi. Zasady ujęcia w deklaracji VAT.
5. Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej. Aktualne stanowiska organów podatkowych w zakresie możliwości obniżenia podatku  w oparciu o różne formy potwierdzenia otrzymania faktury, w tym np. w oparciu o wyciąg z rachunku bankowego.

IV. Stawki VAT.
1. Stawka podstawowa.
2. Stawki obniżone.
3. Stawka 0%.
4. Zasady stosowania stawki 0 %. Najnowsze orzecznictwo.
5. Stawka 0% a zwolnienie z VAT.
6. Stawki ryczałtowe.
7. Przepisy przejściowe przy zmianie stawek VAT.

V. Zwolnienia z VAT.
1. Zwolnienia przedmiotowe.
 • Dostawa gruntów, budynków lub budowli i ich części.
 • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.
 • Inne zwolnienia przedmiotowe.
2. Zwolnienia podmiotowo – przedmiotowe.
3. Zwolnienie podmiotowe.

VI. Transakcje międzynarodowe.
1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
 • Obowiązek podatkowy.
 • Dokumenty do zastosowania stawki 0 %. Przegląd możliwych wariantów (posiadanie kopii, brak niektórych dokumentów, itp.).
 • Podstawa opodatkowania. Jak liczyć VAT –  „w stu” czy „od sta”?
 • Ujęcie w deklaracji VAT.
 • Stosowanie właściwego kursu waluty. Informacja podsumowujące. Inne.
2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
 • Moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Faktura przed otrzymaniem towaru. Kiedy powstaje a kiedy nie powstaje obowiązek podatkowy?
 • Odliczenie VAT od WNT po nowelizacji przepisów.
 • Stosowanie właściwego kursu waluty. Informacja podsumowujące. Inne.
3. Import i „eksport” usług.
 • Wyjaśnienie pojęć. Jak ustala się, w którym kraju należny jest podatek?
 • Właściwe ujęcie w deklaracji VAT.
 • Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego.
 • Odliczenie VAT od importu usług. Brak faktury a odliczenie VAT?
 • Stosowanie właściwego kursu waluty.
4. Import i eksport towarów.
 • Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania.
 • Incoterms a VAT.
 • Katalog dokumentów dających prawo do stawki 0 %.
 • Zaliczki w eksporcie. Nowe zasady.
 • Inne najistotniejsze zagadnienia.
5. Pozostałe kwestie związane z transakcjami zagranicznymi.
 • Transakcje łańcuchowe.
 • Rejestracja  do VAT w innym kraju UE.
 • Zapłata podatku VAT nałożonego w innym państwie UE. Czy koszt uzyskania przychodów? Czy można odzyskać?

VII. Świadczenia nieodpłatne na gruncie VAT.
1. Nieodpłatne przekazanie towarów.
2. Prezenty o małej wartości.
3. Próbki.
4. Nieodpłatne świadczenie usług.
5. Reprezentacja i reklama a VAT.

VIII. Podatek naliczony.
1. Uwagi wprowadzające.
2. Źródła podatku naliczonego.
3. Moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego.
4. Realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego.
5. Terminy odliczenia podatku naliczonego.
6. Szczególne zasady przy odliczeniu VAT od transakcji w ramach odwrotnego obciążenia.
7. Odliczanie VAT poprzez proporcję.
8. Odliczanie VAT w ramach tzw. „preproporcji” – zmiana od 1 stycznia 2016 r.
9. Korekta podatku naliczonego.
10. Ograniczenia w prawie do odliczenia VAT.

I. Odliczenie VAT w związku z wykorzystywaniem pojazdów samochodowych w działalności gospodarcze z uwzględnieniem zmian od dnia 1 lipca 2015 r.
1. Definicja pojazdów samochodowych.
2. Zasady ogólne – odliczenie VAT w 50 %.
3. Warunki odliczenia VAT w 100 %.
4. Sprzedaż pojazdu samochodowego.
5. Korekta podatku naliczonego w związku ze sprzedażą pojazdu samochodowego.

IX. Obowiązki rejestracyjne i deklaracje VAT.
1. Obowiązek rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług.
2. Podatnik VAT czynny a podatnik VAT zwolniony.
3. Rejestracja dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.
4. Weryfikowanie statusu podatnika.
5. Deklaracje VAT – zasada samo obliczenia podatku.
6. Rodzaje deklaracji VAT.
7. Terminy składania deklaracji VAT.
8. Terminy zapłaty podatku.
9. Przypadki, w których nie ma obowiązku składania deklaracji VAT.

X. Fakturowanie.
1. Podmioty zobowiązane do wystawienia faktury.
2. Przypadki, w których istnieje obowiązek wystawienia faktury.
3. Przypadku, w których nie ma obowiązku wystawienia faktury.
4. Elementy faktury.
5. Terminy wystawiania faktur.
6. Faktury w walucie obcej
7. Faktury korygujące.
8. Noty korygujące.
9. Duplikaty faktur.
10. Samofakturowanie.
11. Faktury elektroniczne.
12. Przechowywanie faktur.

XI. Szczególne procedury rozliczenia VAT.
1. Rozliczenie VAT w ramach odwrotnego obciążenia z uwzględnieniem zmian od dnia 1 lipca 2016 r.
2. Procedura VAT marża.
3. Rozliczenie VAT przez rolników ryczałtowych.
4. Zwrot VAT dla podróżnych.
5. Procedura MOSS (Mały Punkt Obsługi Kompleksowej).

Prowadzący:
Hubert Grzyb – prawnik, doradca podatkowy specjalista z zakresu podatku od towarów i usług.

Terminy zajęć: 13-14-27-28 stycznia 2018 r.
Cena kursu: 1420 zł.
Uwaga! Dla absolwentów kursu VAT dla początkujących 5% zniżki
Miejsce szkolenia:  Warszawa, ul. Górnośląska 7B, sala wykładowa SKwP

Rodzaj
Kurs
Cena
1420.00 zł
Zaliczka
0.00 zł
Miejsce zajęć
Obiekt
sala wykładowa SKwP
Adres
Warszawa, ul. Górnośląska
Tematyka
Podatki
Liczba godzin
32
Data rozpoczęcia
-
Data zakończenia
-
Wykładowca
Wykładowca Instytutu
Dni tygodnia w których odbywa się kurs
soboty i niedziele w godz. 9-15:30
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE