Szczegóły szkolenia

Podatek od towarów i usług (VAT) w obrocie międzynarodowym - 2017 r.

I.  Sprzedaż w obrocie międzynarodowym.
1.  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
  •  Pojęcie i warunki dla zaistnienia WDT.
  •  Obowiązek podatkowy w WDT.
  •  Zaliczki na poczet WDT.
  •  Podstawa opodatkowania w WDT.
  •  WDT towarów własnych. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania.
  •  Przemieszczenia towarów niestanowiące WDT.
  •  Warunki uprawniające do zastosowania stawki 0 % w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE oraz sądów polskich. Katalog podstawowy i katalog uzupełniający.
  •  Przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie, inne), a prawo do stawki 0 %.
  •  Opóźnienia w wywozie towaru, a prawo do zastosowania stawki 0 %.
  •  Prawidłowe fakturowanie WDT.
  •  Korekta WDT.
  •  Magazyn konsygnacyjny.
  •  Rozliczenie WDT w deklaracji VAT i informacji podsumowującej.

2.  Eksport towarów.
  •  Pojęcie eksportu towarów. Eksport bezpośredni i eksport pośredni.
  •  Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów.
  •  Podstawa opodatkowania w eksporcie towarów.
  •  Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0 % w eksporcie bezpośrednim i pośrednim.
  •  Błędy i niezgodności w dokumentacji a stawka 0 %.
  •  Przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie, inne), a prawo do stawki 0 %.
  •  Zaliczka na poczet eksportu towarów.
  •  Rozliczenie eksportu towarów w deklaracji VAT.

3.  Sprzedaż usług zagranicę.

II.  Zakup w obrocie międzynarodowym.

1.  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
  •  Pojęcie i warunki dla zaistnienia WNT.
  •  Wyłączenia z WNT.
  •  Przemieszczenia towarów niestanowiące WNT.
  •  WNT towarów własnych.
  •  Obowiązek podatkowy w WNT.
  •   Zaliczki na poczet WNT.
  •  Faktura proforma od dostawcy, faktura zaliczkowa na 100 %, faktura przed dostawą a obowiązek podatkowy z tytułu WNT.
  •  Podstawa opodatkowania w WNT.
  •  Korekta WNT.
  •  Odliczenie podatku naliczonego z tytułu WNT – nowe, istotne zmiany obowiązujące od 2017 r. Zasady postępowania w przypadku braku faktury oraz w przypadku późniejszego otrzymania faktury.

2.  Import towarów.
  •  Pojęcie importu towarów.
  •  Podatnik VAT z tytułu importu towarów.
  •  Obowiązek podatkowy w imporcie towarów.
  •  Podstawa opodatkowania.
  •  Procedura uproszczona rozliczania importu towarów.

3.  Import usług.
  •  Pojęcie i warunki stanowiące o imporcie usług.
  •  Obowiązek podatkowy w imporcie usług. Określenie momentu wykonania usługi.
  •  Faktura od kontrahenta zagranicznego, a obowiązek podatkowy. Prawidłowy kurs.
  •  Odliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług nowe, istotne zmiany obowiązujące od 2017 r.
  •  Pomyłki w rozliczaniu impostu usług jako przykład nowej regulacji o dodatkowych sankcji pieniężnych za błędy w VAT od 2017 r.
  •  Podstawa opodatkowania w imporcie usług.
  •  Import usług w deklaracji VAT – 7.

III.  Transakcje łańcuchowe.

1.  Definicja.
2.  Dostawa ruchoma – jak rozpoznać i jak określić miejsce opodatkowania?
3.  Dostawa (dostawy) nieruchoma – jak rozpoznać i jak określić miejsce opodatkowania?
4.  Zasady przyporządkowania transportu do dostaw łańcuchowych Komu przypisać organizację transportu?
5.  Moment powstania obowiązku podatkowego w dostawach łańcuchowych.
6.  Studium praktycznych przypadków:
  •  transport organizowany przez pierwszego lub pośrednika lub ostatniego w kolejności podatnika – skutki podatkowe,
  •  transporty w jednej transakcji według różnych warunków Incoterms,
  •  transport kombinowany,
  •  transport do Unii Europejskiej i poza terytorium Unii Europejskiej.
7.  Zasady fakturowania dostaw łańcuchowych.
8.  Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne (WTT) jako odmiana dostaw łańcuchowych.
  •  Istota procedury i korzyści z niej płynące.
  •  Warunki konieczne do zastosowania procedury.
  •  Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego, gdy nie spełniono warunków procedury.
  •  Transport organizowany przez ostatecznego nabywcę a możliwość skorzystania z WTT.
  •  Zasady wystawiania faktur w transakcjach trójstronnych.
9.  Prezentowanie dostaw łańcuchowych, w tym transakcji trójstronnych uproszczonych (WTT) w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

IV.  JPK_VAT w obrocie międzynarodowym.

Prowadzący: Hubert Grzyb – prawnik, doradca podatkowy  specjalista z zakresu podatku od towarów i usług.
Termin: 19 października 2017 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Górnośląska 7B , siedziba SKwP.
Cena szkolenia: 470 zł. 
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch.

Cena
470.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz, a następnie przesłać faksem.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE