Szczegóły szkolenia

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę oraz innych wierzytelności w 2016 r. w teorii i praktyce

 1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę – czy wszystkie świadczenia otrzymywane od pracodawcy stanowią wynagrodzenie.

 2. Definicja  „wynagrodzenia postawionego do dyspozycji pracownika”.

 3. Rodzaje elementów wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika a zajęcie wynagrodzenia – wyłączenia niepodlegające zajęciu.

 4. Potrącenia z wynagrodzeń w przepisach prawa pracy – omówienie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Pracy i ustawy zasiłkowej w zakresie potrąceń z wynagrodzenia i innych wierzytelności.

 5. Organy wykonawcze uprawnione  do zajęcia  wynagrodzenia za pracę i  innych wierzytelności.

 6. Znaczenie tytułu wykonawczego i obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych.

 7. Obowiązkowe potrącenia  z wynagrodzenia pracownika
  7.1. alimenty  - szczególny rodzaj potrąceń
  • potrącenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego,
  • potrącenie alimentacyjne na podstawie wyroku sądu opatrzonego tytułem  wykonawczym.

 8. Pozostałe potrącenia  niealimentacyjne na podstawie tytułów wykonawczych.

 9. Szczególna ochrona wynagrodzenia pracownika i kwoty wolne od potrąceń w 2016 r. – znaczenie kwoty wolnej i jej stosowanie.

 10. Zaliczki na wynagrodzenia udzielone pracownikowi a  potrącenia.

 11. Problem potrąceń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 12. Potrącenia dobrowolne:
  12.1. Obowiązek pisemnej zgody pracownika na dokonanie potrącenia,
  12.2. Rodzaje potrąceń dobrowolnych:
  • potrącenia na rzecz pracodawcy, 
  • potrącenia na rzecz osób trzecich,
  12.3. Kwoty wolne przy potrąceniach dobrowolnych.

 13. Zbieg tytułów w egzekucji komorniczej, administracyjnej i komorniczo-administracyjnej na podstawie  przykładów – jak postępować, obowiązki pracodawcy.

 14. Potrącenia z zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych:
  14.1. realizacja zajęć sądowych i innych tytułów wykonawczych z zasiłków,
  14.2. spłata dobrowolnych zobowiązań w czasie długotrwałej choroby,
  14.3. kwoty wolne od potrąceń z zasiłków w 2016 r.

 15. Procedury w zakresie obowiązku pracodawcy odnośnie przekazywania szczegółowych informacji przesyłanych do komorników (terminy, kary, przewinienia).

 16. Informacje dotyczące przekazywania organom egzekucyjnym danych pracownika, w tym numerów kont bankowych a ustawa o ochronie danych osobowych.

 17. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

 18. Dokumentacja potrąceń.

 19. Przykłady zastosowania w praktyce – ćwiczenia praktyczne.
Prowadzący:  Marzena Jasińska - od ponad 20 lat zajmuje się praktycznymi zagadnieniami w zakresie rozliczania wynagrodzeń ze szczególną uwagą skierowaną na rozliczenia świadczeń chorobowych. Praktykę zawodową zdobywała w firmach outsourcingowych na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich sprawując nadzór merytoryczny nad świadczonymi usługami w zakresie payrollu. Jest odpowiedzialna za procesy kadrowo-płacowe w dużej firmie handlowej zatrudniającej ponad 800 pracowników, w której kieruje działem kadr i płac. Duże doświadczenie zawodowe, praktyka oraz na bieżąco aktualizowana wiedza dają gwarancję wysokiej jakości prowadzonych zajęć.

Termin szkolenia: trwa nabór


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Górnośląska 7B, sala wykładowa SKwP.

Cena szkolenia: 410 zł.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, lunch.


Cena
410.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.

Polecamy

 • sfiia
 • Panda cukierki
 • randstad
 • PTE