SKwP organizatorem spotkań dydaktycznych

Spotkania odbyły się 30 czerwca i 1 lipca 2016 r. w siedzibie SKwP. Celem tych spotkań było omówienie metodyki prowadzenia zajęć na podstawie wydanych podręczników oraz przygotowanych dla wykładowców przewodników metodycznych, a także przedyskutowanie zagadnień problemowych.

W tym roku Instytut przygotował cztery publikacje:
  • W. Fałowski, Zmiany w ustawie o rachunkowości wynikające z wdrożenia dyrektywy 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. (moduł XVI),
  • D. Sowińska-Kobelak, Inwestycje finansowe – aspekty bilansowe i podatkowe (moduł XVIII) ,
  • M. Iwaniec, Inwestycje niefinansowe – aspekty bilansowe i podatkowe (moduł XIX),
  • Z. Luty, P. Luty, M. Markisz – Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym (moduł XV).

Książki te polecamy również księgowym, analitykom finansowym, doradcom podatkowym i menedżerom.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE