Warunki uczestnictwa/rezygnacji

Szkolenia krótkie / kursy
Warunki uczestnictwa:      
Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem lub e-mailem wypełnionej karty zgłoszenia oraz po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, dokonanie wpłaty na konto SKwP Zarząd Główny Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych
Warunki rezygnacji:          
Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział.

Konferencje / szkolenia wyjazdowe
Warunki uczestnictwa:      
Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem lub e-mailem wypełnionej karty zgłoszenia oraz po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, dokonanie wpłaty na konto SKwP Zarząd Główny Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych
Warunki rezygnacji:          
Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE